Hộp giấy cao cấp Rươu Vang


Giới thiệu các loại hộp giấy đơn và đôi để khách hàng lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và kiểu cách


           Cặp vang Chile    

                                      Hộp riêng cho bộ Chile Ravanal (túi giấy)
    Hộp cứng:   100.000 K                                                Xách mềm 2 chai:   60.000 k 
 
Hộp đôi cho Pháp, Ý, Chile  (túi vải hoặc giấy)            Giá: 120.000 k /hộp
Có thể in logo công ty (với 100/loại)
 
          
 
Hộp giấy đơn cứng Chile, Pháp, Ý      Giá: 90.000
(Túi vải hoặc giấy)


            Bộ chuyên cho hàng Úc Banrock Station (túi vải mềm hoặc giấy)  
Giá    30.000k/ đơn            50.000k/ xách đôi 
            

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250
rawen-granreserva-chardonnay
 

Siguenos en Facebook